Komponent aiContactSafe to potężne narzędzie pomagające w tworzeniu strony kontaktowej w serwisie internetowym. Dzięki niemu w łatwy sposób można stworzyć

formularz kontaktowy oraz go modyfikować w zależności od jego przeznaczenia. Jest to komponent zdecydowanie uniwersalny, szerokie możliwości konfiguracyjne pozwalają go dostosować do każdej działalności.

 

W tym tutorialu omówimy jak korzystać z komponentu aby odczytać wiadomości, zarządzać nimi, odpowiadać na wiadomości, przeglądać załączniki oraz jak zdefiniować własne pole.

 

Aby odczytać wiadomości przesłane ze strony internetowej poprzez formularz kontaktowy, zaloguj się do zaplecza administratora systemu. Ustaw się w górnym głównym menu. Rozwiń zakładkę komponenty. Po rozwinięciu zakładki ukażą się kolejne możliwości wyboru:

 

ScreenShot001

 1. ScreenShot003Wiadomości -> W tym miejscu znajdziesz spis wszystkich wiadomości które zostały wysłane poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej. Możesz je przeglądać, usuwać oraz odpowiadać na nie. Dostępne są także funkcje sortowania wiadomości.
 2. ScreenShot004Załączniki -> Jeżeli posiadasz pole z możliwością dodania pliku do wiadomości to w tej zakładce odnajdziesz całą listę wszystkich załączników. W tym miejscu możesz także zarządzać załącznikami, usuwać je pobierać, a także sortować.
 3. ScreenShot005Profile -> jest to zakładka w której możemy edytować dane dotyczące naszej strony internetowej. Możemy w tym miejscu zmienić adres email na który przychodzą wiadomości, zmienić powiadomienia wyświetlane po wysłaniu wiadomości przez użytkownika. Możemy także edytować dane znajdujące się obok formularza.
 4. ScreenShot006Pola -> W tej zakładce znajduje się spis pól z jakich korzystamy w formularzu kontaktowym, system pozwala nam na ich edycję, usuwanie oraz dodawanie nowych.

 

1. WIADOMOŚCI

Na początek wybierzmy pierwszą opcję. Po której wybraniu, system przekieruje nas do listy wiadomości jakie otrzymaliśmy. Aby przeczytać szczegóły wiadomości wystarczy kliknąć w link, który znajduje się w każdej pozycji w kolumnie nazwa. Po kliknięciu zostaniemy przeniesieni do widoku szczegółowego. W tym widoku będziemy mieć dwie możliwości odpowiedzi lub powrotu do listy wiadomości. ScreenShot008Nawigacja służąca do korzystania z funkcjonalności komponentu jest umieszczona domyślnie na górze strony po prawej stronie (żółte ikony).

 

ScreenShot007

 

Aby skorzystać z nawigacji górnej w widoku listy wiadomości należy zaznaczyć pole ScreenShot010 przy wybranej wiadomości, której ma tyczyć się akcja. Widoku listy wiadomości mamy dostępne następujące akcje: Podgląd, Odpowiedź, Eksportuj, Usuń, Usuń wybrane.

 

ScreenShot011

 

 

 

2. ZAŁĄCZNIKI

Cały system aiContactsafe jest w miarę intuicyjny dlatego też zarządzanie załącznikami wygląda podobnie jak w przypadku wiadomości. Głównym widokiem jest lista załączników, które możemy pobierać oraz usuwać.

 

3. PROFILE

Dział profili to miejsce gdzie można by powiedzieć znajdują się strony z naszymi kontaktami. W profilu ustawiamy wszystkie dane związane z kontaktem do nas. Widokiem domyślnym jest oczywiście lista profili z funkcjonalnym menu. Aby edytować dany profil wystarczy kliknać w jego nazwę. System automatycznie przekieruje nas do edycji danego profilu. W nowszych wersjach komponentu po prawej stronie znajduje się mini pomoc z opisanymi elementami formularza. Objaśnienia są bardzo dokładne, także nie ma sensu drugi raz opisywać tego samego i przekleję już istniejącą informację.

 

ScreenShot013

 

Opis pól w zakładce danego profilu:

 

Profil

Tutaj tworzysz lub poprawiasz istniejący profil. Skorzystaj z przybornika w prawym górnym rogu, aby zapisać lub anulować wprowadzone zmiany i opuścić tę stronę, albo zapisać wprowadzone zmiany i pozostać na tej stronie.


Poniżej znajdują się instrukcje dotyczące każdego pola:

Nazwa profilu
Nazwa profilu.

Pole na nazwę nadawcy
Wybierz to pole, jeśli chcesz umieścić w formularzu nazwę nadawcy. Jeśli zostanie zaznaczone "Domyślnie", jako wartość domyślna zostanie zastosowana wartość zdefiniowana w ustawieniach operatora aiContactSafe.

Pole na adres email
Wybierz to pole, jeśli chcesz umieścić w formularzu adres e-mail nadawcy. Jeśli zostanie zaznaczone "Domyślnie", jako wartość domyślna zostanie zastosowana wartość zdefiniowana w ustawieniach operatora aiContactSafe. Może to być tylko pole typu "Email" albo "Email - lista".

Pole na temat listu
Wybierz to pole, jeśli chcesz umieścić w formularzu temat wiadomości. Jeśli zostanie zaznaczone "Domyślnie", jako wartość domyślna zostanie zastosowana wartość zdefiniowana w ustawieniach operatora aiContactSafe.

Pole na Wyślij nadawcy
Decyduje, czy wiadomość zostanie wysłana do nadawcy. "Domyślnie": wiadomość nie jest wysyłana do nadawcy.

Użyj AJAX, by wysłać ten formularz
Włącza (zaznaczone) bądź wyłącza wysyłanie wiadomości wykorzystujące AJAX. Włączenie automatycznie uaktywnia wykorzystanie AJAX przez dodatek i moduł.

Szerokość formularza
Ustal szerokość formularza kontaktowego. Ustaw 0, aby szerokość była zależna od przeglądarki.

Odstęp za wierszem
Określ szerokość odstępu po każdym wierszu.

Wyrównanie przycisków
Ustal wyrównanie przycisków Wyślij i Wstecz ( jeśli są wyświetlane).

Szerokość informacji
Ustal szerokość informacji o kontakcie. Ustaw 0, alby uzależnić szerokość od przeglądarki. Jeśli umieścisz formularz kontaktowy powyżej lub poniżej informacji o kontakcie, zostanie wykorzystana maksymalna szerokość tego obszaru.

Ochrona przed spamem (captcha)
Masz do dyspozycji następujące opcje:

 

 • "Tylko niezalogowanym"

 

   - test CAPTCHA zostanie wyświetlony tylko gościom nieuwierzytelnionym
 • "Zawsze"

 

   - - test CAPTCHA będzie wyświetlany w każdym przypadku
 • "Nigdy"

 

  - filtr antyspamowy w ogóle nie będzie stosowany


Jaki CAPTCHA chcesz stosować
Możesz skorzystać z własnego CAPTCHA aiContactSafe albo kodu CAPTCHA generowanego przez dodatek "Multiple CAPTCHA Engine" ( http://extensions.joomla.org/extensions/access-a-security/captcha/8070 ). Wcześniej musisz zainstalować ten dodatek, aby go używać.

Szerokość Captcha
Określ szerokość obrazka ochronnego. Używane tylko w przypadku własnego CAPTCHA aiContactSafe.

Wysokość Captcha
Określ wysokość obrazka ochronnego. Używane tylko w przypadku własnego CAPTCHA aiContactSafe.

Kolor tła Captcha
Określ kolor tła obrazka ochronnego. Używane tylko w przypadku własnego CAPTCHA aiContactSafe.

Przezroczyste tło Captcha
Uczyń tło kodu CAPTCHA przezroczystym. Nadal jednak musisz wybrać kolor tła, ponieważ ukaże się ono wokół kodu ochronnego jako kontur. Używane tylko w przypadku własnego CAPTCHA aiContactSafe.

Barwy Captcha
Ustal kolory, jakie zostaną użyte w obrazku CAPTCHA. Oddziel je średnikiem i oznacz, czy ma być widoczny na kolorze tła. Używane tylko w przypadku własnego CAPTCHA aiContactSafe.

Kod CAPTCHA z losowo dobranych znaków
Uaktywnij losowe generowanie kodu CAPTCHA.Zatrzyma wybieranie kodu obrazków ochronnych ze słownika i wygeneruje przypadkowy tekst. Używane tylko w przypadku własnego CAPTCHA aiContactSafe.

Minimum znaków w kodzie
Ustal minimalną ilość znaków w kodzie ochronnym, gdy jest generowany losowo. Tylko, gdy zaznaczono opcję "Zastosuj losowy kod CAPTCHA" i tylko w przypadku własnego CAPTCHA aiContactSafe.

Maksimum znaków w kodzie
Ustal maksymalną ilość znaków w kodzie ochronnym, gdy jest generowany losowo. Tylko, gdy zaznaczono opcję "Zastosuj losowy kod CAPTCHA" i tylko w przypadku własnego CAPTCHA aiContactSafe.

Adres email
Wpisz adres, na który zostanie wysłana wiadomość. Jeśli pozostawisz niewypełnione, zostanie wykorzystany standardowy adres email Joomla

Zawsze wysyłaj na ten adres email
Wymusza wysłanie wiadomości na wyszczególniony adres email nawet wówczas, gdy jednym z własnych pól w tym profilu jest pole typu email i wiadomość będzie wysłana na podany tam adres.

Przedrostek tematu
Wpisz tekst, jaki zostanie dodany z przodu tematu, aby łatwiej zidentyfikować email. Jeżeli zostawiasz puste, zastosowana zostanie nazwa ustalona w panelu kontrolnym Joomla.

Forma emaila
Określ postać, w jakiej zostanie wysłana wiadomość – w formacie HTML albo jako zwykły tekst. Jeśli ustawisz zwykły tekst, wyłącz szablon listu.

Zachowuj wiadomości w bazie danych
Włącz ( zaznaczone ) albo wyłącz notowanie wiadomości w bazie danych,

Pola wiadomości w bazie danych zapisuj oddzielnie
Włącz ( zaznaczone ) albo wyłącz notowanie odrębnie każdego pola wiadomości w bazie danych, dzięki czemu wiadomości można będzie eksportować do formatu CSV

Format własnego pola danych
Format daty we własnych polach typu "data"

Ile lat wstecz
Gdy korzystasz z własnego pola typu data, lata prezentowane są na liście. To pole kontroluje minimalną ilość lat, poczynając od bieżącego.

Ile lat w przód
Gdy korzystasz z własnego pola typu data, lata prezentowane są na liście. To pole kontroluje maksymalną ilość lat, poczynając od bieżącego.

Znak sygnalizujący pola wymagane
Znak, jakim sygnalizowane będą pola wymagane. Można tutaj zastosować znaczniki HTML.

Komunikat o obowiązkowym wypełnieniu pola
Zredaguj komunikat informujący użytkowników, jakim znakiem oznaczono pola, których wypełnienie jest wymagane. Jeśli pozostawisz puste, żaden komunikat nie będzie wyświetlany.

Meta - opis (streszczenie)
Miejsce na treść znacznika meta description streszczającego stronę z formularzem.

Meta - słowa kluczowe
Miejsce na treść znacznika meta keywords (słowa kluczowe) charakterystyczne dla treści formularza.

Podziękowanie za wiadomość
Komunikat, jaki zostanie wyświetlony po pomyślnym wysłaniu wiadomości.

Po udanym wysłaniu przekieruj na URL
Adres strony, na którą zostanie przekierowany użytkownik po udanym wysłaniu wiadomości.

Domyślny status wiadomości
Ustal stan wiadomości, gdy zostanie zanotowana w bazie danych.

Status wiadomości przeczytanej
Ustal stan wiadomości przeczytanej. Stan zostanie ustawiony automatycznie, jeśli nie zostanie zmieniony ręcznie.

Status wiadomości po odpowiedzi
Ustal stan (status) wiadomości, na którą udzielono odpowiedzi. Status zostanie nadany automatycznie, jeśli nie zostanie zmieniony ręcznie.

Domyślnie
Ustaw ten profil jako domyślny, na wypadek, gdyby profil nie został wybrany.

Opublikowane
Uaktywnij (zaznaczone) bądź wyłącz ten profil.

Pola
Zaznacz pola, jakie zostaną użyte w tym profilu. Wszystkie pola używane jako parametry listu elektronicznego (nazwa, email, temat, wyślij do nadawcy) powinny to zostać wybrane.

 

ScreenShot014

 

 

 

3. POLA

Ten dział jest tym co czyni komponent aicontactsafe jednym z najlepszych tego typu rozwiązań w formularzach kontaktowych.  W tym miejscu możemy definiować własne pola lub edytować, usuwać już istniejące. W widoku głównym widzimy listę już zdefiniowanych pól. Możemy definiować listy wyboru, pola wyboru (checkbox), pola tekstowe, pola dla wpisania większego tekstu a nawet pola do wysyłania załączników.

 

ScreenShot015

 

Dla przykładu stwórzmy pole z drugim numerem telefonu. Kliknijmy zatem ikonę ScreenShot016 "stwórz" z górnego menu, obrazkowego, znajdującego się po prawej stronie ekranu. System przekieruje nas do formularza, w którym będziemy mogli zdefiniować nazwę pol, jego rodzaj oraz właściwości.

ScreenShot017

Poniżej spójrzmy jak powinno wyglądać wypełnione pole dla numeru telefonu.

ScreenShot018

Po prawidłowym wypełnieniu pola klikamy przycisk "zapisz" ScreenShot019. Tym sposobem nasze nowe pole zostało zapisane, a my powróciliśmy do widoku głównego działu "Pola". Nasze pole jeszcze nie jest wyświetlane w formularzu. Mamy je jedynie zapisane w systemie jak istniejące i gotowe do użycia. Aby pole było wyświetlane w formularzu musimy o tym wspomnieć systemowi w dziale "Profile". Udajmy się zatem do działu profili i edytujmy profil o nazwie "kontakt". Na dole formularza znajduje się lista pól jak jest przyporządkowana do danego formularza na stronie internetowej.

ScreenShot020

Przy tworzeniu różnych pól dla różnych profili warto odznaczyć funkcję wyświetlania wszystkich, zwłaszcza w przypadku gdy profile reprezentują zupełnie inne formy kontaktu.

ScreenShot021

Widzimy, że nasze pole Telefon_2 znajduje się na samym końcu listy co też oznacza, że w gotowym formularzu na stronie internetowej również będzie ostatnie. Za pomocą strzałek koloru zielonego możemy zmienić pozycję każdego pola. Wystarczy kliknąć w strzałkę.

ScreenShot022

Ja nasze pole ustawię pod polem Telefon. W przypadku gdy odznaczyliśmy opcję wyświetlaj wszystkie. Musimy przy każdym polu, które ma znajdować sie w formularzu na naszej stronie internetowej kliknąć pole checkbox.

ScreenShot023

Tak wygląda już gotowa konfiguracja pól. Możemy zapisać naszą pracę, poprzez klikniecie przycisku zapisz ScreenShot019 w górnym menu strony.